İSG Politikası

ACARLAR TURİZM

İSG Politikası

“ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” faaliyetleri kapsamında çalışanları için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, amacıyla;
• Yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uymayı,
• İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini etkin bir biçimde yönetmeyi,
• Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,
• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için gerekli hedefleri belirleyip izlemeyi,
• Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi,
• Yıllık İSG hedefleri belirlemeyi ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi,
• İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini oluşturmayı ve düzenli olarak güncellemeyi,
• Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,
• Bu İSG politikası kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmeyi,
• Faaliyetlerini sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmeyi,
• Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi,
• Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını,
• Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı,
• İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamayı ve bu şekilde personellerini bilinçlendirmeyi böylece sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,
• Etkin bir liderlikle bir kültür oluşturmayı, taahhüt ediyoruz.